Panele fotowoltaiczne – Informacje

Panele solarne i fotowoltaiczne to technologie, które wykorzystujemy do pozyskania energii słonecznej i zrobienia z niej użytku. W 2011 roku technologia ta wytwarzała mniej niż jedną dziesiątą 1% całkowitego światowego zapotrzebowania na energię.

Ogniw fotowoltaiczne


Prawie wszyscy znają pojęcia ogniw fotowoltaicznych oraz paneli słonecznych. Ogniwa są wykonane z materiałów półprzewodnikowych. Takich jak te znajdujące się np. w chipach komputerowych. Kiedy światło słoneczne pada na komórki, wybija elektrony z ich atomów. Gdy elektrony przepływają przez komórkę, wytwarzają energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne – Ciepło i energia


Na znacznie większą skalę elektrownie słoneczno-cieplne wykorzystują różne techniki koncentracji energii słonecznej jako źródła ciepła i energii. Ciepło jest następnie wykorzystywane do zagotowania wody. Napędzania turbiny parowej, która wytwarza energię elektryczną w podobny sposób jak elektrownie węglowe i jądrowe. Dostarczając energię elektryczną tysiącom odbiorców.
Jedna z technik, w której wykorzystywane są długie koryta luster w kształcie litery U skupiają światło słoneczne na rurce oleju, która biegnie przez środek.

Gorący olej zagotowuje wodę do wytwarzania energii elektrycznej. Inna technika wykorzystuje ruchome lustra do skupiania promieni słonecznych na wieży kolektora, gdzie znajduje się odbiornik. Stopiona sól przepływając przez odbiornik. Jest podgrzewana w celu uruchomienia generatora.


Inne technologie słoneczne są pasywne. Na przykład duże okna umieszczone po słonecznej stronie budynku pozwalają promieniom słonecznym na pochłanianie ciepła materiałów na podłodze i ścianach. Powierzchnie te następnie uwalniają ciepło w nocy, aby utrzymać ciepło w budynku. Podobnie, płyty chłonne na dachu mogą podgrzewać ciecz w rurkach, które zaopatrują dom w gorącą wodę.

Panele fotowoltaiczne a energia słoneczna


Energia słoneczna jest niewyczerpanym źródłem paliw. Jest wolne od zanieczyszczeń i często bez hałasu. Technologia jest również wszechstronna. Na przykład ogniwa słoneczne generują energię dla odległych miejsc. Takich jak satelity na orbicie okołoziemskiej i kabiny głęboko w Górach Skalistych tak łatwo, jak mogą zasilać budynki w centrum miasta.


Energia słoneczna nie działa w nocy bez urządzenia magazynującego, takiego jak bateria. Pochmurna pogoda może sprawić, że technologia będzie mało wydajna w ciągu dnia. Technologie słoneczne potrafią być niestety bardzo drogie i wymagają dużej powierzchni ziemi. Aby zebrać energię słoneczną w celach przydatnych dla wielu ludzi, zwłaszcza w celach przemysłowych.


Pomimo wad, zużycie energii słonecznej rosło o około 20 procent rocznie w ciągu ostatnich 15 lat, dzięki szybko spadającym cenom i zwiększeniu wydajności. Japonia, Niemcy i Stany Zjednoczone to główne rynki dla ogniw słonecznych ale pozostałe państwa przestają odstawa w tej kwestii. Dzięki zachętom podatkowym i efektywnej koordynacji z przedsiębiorstwami energetycznymi energia słoneczna często zwraca się w ciągu pięciu do dziesięciu lat.

Publikacja przygotowana przez Studio graficzne Aim.
Panele fotowoltaiczne - solar industry

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Social media, na których prezentujemy nasze realizacje: