Fotowoltaika jak działa? Informacje w pigułce.

Energia elektryczna ze słońca – zaciekawiło Cię, prawda? W tym artykule zaprezentujemy jak działa fotowoltaika i jak to się dzieje, że możemy korzystać z czystej energii na co dzień.

Fotowoltaika – nic innego jak proces wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego. Energię otrzymywaną ze słońca można wykorzystywać nie tylko w domach. Ale również, może być używana do urządzeń przenośnych. Takich jak zegarki, telefony czy też powerbaki. Patrząc na stale rosnące ceny prądu oraz to, że fotowoltaika wychodzi na przeciw degradacji środowiska naturalnego nie ma się co dziwić, że rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie.

Fotowoltaika – Jak to działa?

Odpowiedzmy sobie na pytanie: “jak to wszystko działa?”. Podstawą instalacji są ogniwa fotowoltaiczne. Zbudowane z materiału półprzewodnikowego (najczęściej krzemu) przewodzącego ładunek elektryczny w wyniku czynników zewnętrznych takich jak temperatura czy promieniowanie słoneczne. Ogniwa łączą się w moduły fotowoltaiczne, co pozwala im na wytworzenie większej ilości energii. Panel fotowoltaiczny zasila grupa modułów.  Ogniwa fotowoltaiczne jak zostało to wspomniane wyżej są zbudowane są z materiału półprzewodnikowego. Najczęściej krzemu, który pod wpływem dostarczania energii zamienia się z izolatora (ciało, które nie przewodzi elektryczności) w przewodnik. Możemy wyróżnić trzy odmiany ogniw:

  • monokrystalicznych
  • polikrystalicznych
  • amorficznych

W instalacjach domowych zarówno na dachach jak też na gruncie. Z powodzeniem można instalować panele monokrystaliczne i polikrystaliczne ze względu na ich wysoką sprawność.

Natomiast jak to się dzieje, że energia ze słońca trafia do gniazdek, spieszymy z odpowiedzią:

Prąd stały powstaje dzięki zjawiskom fotowoltaicznym zachodzącym w ogniwach. Przekształca on energię płynącą ze słońca. Tak powstały prąd zostaje następnie przekazany do falownika, którego zadaniem jest zamienienie go na prąd taki jaki posiadają właśnie te domowe gniazdka, czyli prąd zmienny. Na tym nie kończy się rola falownika, dzięki niemu w momencie wykrycia jakiejś awarii ulega wyłączeniu. Falownik również monitoruje parametry potrzebne do analizy działania instalacji.

Co zatem dzieje z niewykorzystaną energią:

Licznik dwukierunkowy dokonuje pomiarów dwukierunkowego przepływu prądu tzn. zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej. Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez naszą mikroelektrownię będzie za dużo lub za mało w stosunku do naszego zapotrzebowania.

W pierwszym przypadku nadmiar energii zostaje przekazany do sieci energetycznej, a my możemy odebrać 80% wyprodukowanej przez nas energii. Jest to związane z systemem opustów dla prosumentów. Czyli osób wytwarzających energię na użytek własny. Dla instalacji fotowoltaicznej, której moc nie przekracza 10kWp obowiązuje stosunek 1:0,8 w ramach systemu opustu, co oznacza, że za 1kWh oddaną do sieci właściciel mikroelektrowni może odebrać 0,8 kWh.

W przypadku instalacji o mocy między 10 a 50 kWp rozliczamy się w stosunku 1:0,7 – oddana przez nas 1 kWh pozwala nam na odbiór 0,7 kWh. W sytuacji, gdy istniejącego zapotrzebowania nie uda nam się całkowicie pokryć. Wykorzystując wcześniej wytworzoną i odebraną przez nas energię. Pozostała różnica zostaje wyrównana energią z sieci w stosunku 1:1.

Budowa i podstawowe parametry Paneli Fotowoltaicznych:

Pojedyńcze ogniwo fotowoltaiczne nie zasili urządzeń większych niż drobna elektronika, w związku z tym łączą się one w większe moduły. Ogniwo laminuje się foliami EVA i PET, umieszcza pod szkłem hartowanym i osadza w ramce aluminiowej. Dzięki takiej budowie zapewnia się trwałość oraz ochronę. Moduł buduje również puszka przyłączeniowa z kablami pozwalająca na połączeniu kilku modułów celem stworzenia panelu fotowolataicznego.

Publikacja przygotowana przez Studio graficzne Aim.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Social media, na których prezentujemy nasze realizacje: