Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej dla domu?

Fotowoltaika dla domu – Podczas projektowania instalacji fotowoltaicznej dla domu jednorodzinnego należy pamiętać o zasadzie, że większość urządzeń pochłaniających najwięcej prądu nie działa jednocześnie. (czajnik, mikrofalówka, piekarnik, żelazko, bojler) Dlatego projektowanie, należy przeprowadzić, biorąc to pod uwagę. Należy przekalkulować inwestycję w ten sposób, aby zabudowa nie zajmowała ogromnych ilości miejsca oraz aby koszt inwestycji był w stanie się wrócić jak najszybciej.

Dopasowanie odpowiedniej mocy systemu fotowaltoaicznego dla domu zależy od rocznego zużycia prądu przez dane gospodarstwo. W Polsce uśrednione wyniki uzyskiwania prądu z fotowoltaiki to z 1kw mocy zainstalowanej sieci jesteśmy w stanie uzyskać od 950 KWh do 1050Kwh energii elektrycznej na rok. Przy założeniu, że domownicy w twoim domu zużywają ok. 4000 kwH rocznie, można uznać, że optymalna wielkość instalacji będzie w zakresie od 4 – 7 Kw.

Przyjmijmy dla celów obliczeniowych, iż podejmujemy się założyć instalację fotowoltaiczną 6 kW, w postaci 20 paneli o mocy 300 W a każdy z nich ma wymiary około 1×1,7 m. W takim wypadku powoierzchnia, jaką będziemy musieli dysponować to 36 m2.

Fotowoltaika dla domu – Z jakimi kosztami musimy się liczyć podczas zakładania fotowlotakiki?

Na koszty związane z instalacją fotowoltaiczną składają się:

  • Pierwsze spotkanie z konsultantem – w tym czasie też będą pobrane wszystkie wymiary oraz oględziny miejsca montażu. Po zakończoniu spotkania zostaje przygotowany projekt instalacji fotowoltaicznej. Jest to pierwszy z wydatków w całym procesie.
  • Inwestycja w odpowiednie ogniwa – Jest to najdroższa część procesu instalacji fotowoltaicznej. Jego wartość zależy od wielkości systemu producenta oraz technologi wykonania.
  • Systemy montażowe oraz osprzęt elektryczny – Tutaj największym kosztem jest inwerter odpowiedzialny za dopasowanie parametrów prądu do domowej instalacji elektrycznej. Z mniejszymi kosztami wiąże się system montażowy oraz okablowanie.
  • Montaż – Instalacja całego systemu pochłania około 20% całej inwestycji. Oczywiście koszty są uzależnione od jej wielkości.

Aby lepiej przybliżyć potrzebny nakład finansowy, poniżej zamieszczamy przykładową kalkulację dla 5 kW. to około 30 000 PLN. Należy Pamiętać jednak, że na tę kwotę ma wpływ ogromna ilość czynników. Przykładowo Panele montowane na dachu są tańsze od paneli montowanych na osobnych konstrukcjach.

Fotowoltaika dla domu
Fotowoltaika dla domu

Fotowoltaika dla domu – Jak policzyć potrzebną moc paneli?

Dla obliczeń można przyjąć, iż na każde 1000 kWh zużytej rocznie energii. Wymagana moc instalacji równa się 1 kWp. W zależności od wydajności oraz producenta będą to około 3 sztuki panelu o łącznej powierzchni 5-6 m2. Dlatego dla Pełnego pokrycia rocznego zapotrzebowania domu jednorodzinnego wymagane jest minimum 20 m2 nasłonecznionego miejsca na dachu.

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Social media, na których prezentujemy nasze realizacje:

Opracowane przez Studio graficzne Kraków.